Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Zadanie 1

 

  węzeł Żmigródek

  węzeł Żmigród

Informacje ogólne: 

 

Długość odcinka: 14,942 km

System: Projektuj i Buduj

Wykonawca: Lider – Budimex S.A., Partner – Heilit+Woerner Sp. z o.o. (Zmiana nazwy Konsorcjanta H+W na STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.)

Wartość Kontraktu: 576 255,  00 tys. zł brutto

Data podpisania Umowy: 31.07.2014 r.

Data przekazania Placu Budowy: 13.08.2014 r.

Kamienie Milowe:

KM nr 1    Złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

KM nr 2    Złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

KM nr 3    Wykonane w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 WK, Roboty o wartości nie mniejszej niż 30 % ZKK.