Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Utrudnienia w ruchu - stan na 19.05.2017

Zadanie 1

Na odcinku traktowanym jako objazd, w śladzie docelowej lewej jezdni drogi ekspresowej S-5 począwszy od km 108+750 do km 114+350 (wg kilometraża DK-5 od km 307+050 do km 312+800) obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu dwukierunkowego. Ograniczenie prędkości do 70 km/h w kierunku Wrocławia następuje w km 108+550 dotychczasowej drogi ekspresowej przed zwężeniem i przełożeniem ruchu na lewą jezdnię budowanej S-5 i dalej z ograniczeniem prędkości do 60 km/h oraz odcinkowo z ograniczeniem do 50 km/h przy wyjazdach z budowy i do 40 km/h na łącznicy przy włączeniu się do ronda na węźle „Żmigródek”.

Ograniczenie prędkości do 50 km/h w kierunku Poznania następuje w km 112+800 j. lewa budowanej drogi S-5, od ronda na włączeniu łącznicy węzła „Żmigródek” i dalej ograniczenie do 60 km/h oraz odcinkowo z ograniczeniem do 50 km/h przy wyjazdach z budowy. Odwołanie ograniczenia prędkości następuje w km 108+670 po włączeniu się do jezdni dotychczasowej drogi ekspresowej S-5.

W związku z przebudową skrzyżowania drogi dojazdowej DP-03 z drogą powiatową DP 1110D w m. Garbce oraz przebudowie włączenia DP-03 z dotychczasowa DK-5, zostaje zamknięty odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1110D w m. Garbce do ronda na węźle „Żmigródek”. W dniu 15.05.2017 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu objazdowego dla ruchu lokalnego drogami powiatowymi przez m. Korzeńsko, Garbce, Borek, Nowy Dwór i drogą wojewódzką przez m. Żmigródek do skrzyżowania z DK-5 w m. Żmigród.
Na wyznaczonym objeździe występuje ograniczenie prędkości od 40 do 70 km /h.

W ciągu drogi łącznikowej z DK-5 przez rondo pod obiektem WS-5 węzła „Żmigródek” na odcinku wg kilometraża DK-5 od km 312+500 do km 313+200 graniczono prędkość do 40 km/h oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h występuje na odcinku około 200 m przy wjeździe na teren budowy w km 319 + 650 (wjazd i wyjazd z DK5 na budowę S-5).

Ponadto:
- ograniczenie prędkości do 40 km/h występuje w ciągu drogi powiatowej nr 1274D relacji Żmigród – Wińsko na odcinku pod obiektem mostowym WS-10.
- ograniczenie prędkości do 50 km/h występuje w ciągu drogi powiatowej nr 1328D w m. Morzęcino na odcinku dojazdowym do obiektu WD-13.
- ograniczenie prędkości do 40 km/h występuje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 relacji Żmigród – Wołów na odcinku objazdu w śladzie docelowej drogi wojewódzkiej w strefie węzła „Żmigród”.

 

Zadanie 2

- Droga krajowa DK-5, m. Prusice w km 324+200 na długości około  600 m występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h ( stopniowe ) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdem z budowy.

- Droga powiatowa DP 1350D, m.Debnica na długości około 600 m wystepuje ograniczenie prędkości do 40 km/h ( stopniowe ) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdami z budowy.

- Droga powiatowa DP 1349D, m. Krościna Mala ( kierunek Skokowa) na długości około 800 m wystepuje ograniczenie prędkości do 40 km/h ( stopniowe) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdami z budowy. W dniu 25.05.2017r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław. ( ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania) 

- Droga powiatowa DP 1348D, m. Prusice na długości około 800 m występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h (stopniowe) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdami z budowy.

- Droga powiatowa DP 1346D, m.Kosinowo/Prusice na długości około 1200 m występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h ( stopniowe) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdami z budowy.

- Droga powiatowa DP 1330 D, m. Prusice (kierunek Oborniki) na długości około 800 m występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h (stopniowe) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdami z budowy.

Zadanie 3

W związku z trwającymi pracami przy budowie S5 i budową węzła Trzebnica, od 21 września zostanie wprowadzona kolejna faza organizacji ruchu dla fragmentu DW340 na odcinku budowanego węzła Trzebnica oraz droga powiatowa 1343D (pod drogą krajową nr 5). Nie spowoduje to nowych utrudnień w ruchu.

Nie będzie połączenia DW340 z ul. Obornicką w Trzebnicy i wyjazdu z Trzebnicy ul. Obornicką w kierunku Obornik Śląskich. Ulica Obornicka na czas budowy pozostanie ulicą ślepą, choć mieszkańcy będą mogli dojeżdżać do ogródków działkowych.

W związku z budową obiektu WS40 na drodze powiatowej DP1370D pomiędzy miejscowościami Psary - Krzyżanowice wprowadzono ograniczenie skrajni pionowej do 3,5m.
 

Kierowcy wciąż też będą mieli do dyspozycji dwie drogi prowadzące do i z Trzebnicy:

  •         jadący DK5 5 mogą zjeżdżać do Trzebnicy zjazdem od strony Będkowa (ul. Wrocławska), drogą powiatową 1345D (Marcinowo – Trzebnica, ul. Marcinowska) lub DK15 z wjazdem od strony Poznania (przez Nowy Dwór i następnie ul. Prusicką); tak samo kierowcy z Trzebnicy wjeżdżać będą na DK5;
  •         jadący DW340 od strony Obornik Śl. będą wjeżdżać na DK5 w kierunku Poznania tak jak do tej pory łącznicą przed wiaduktem i stamtąd kierować się wspomnianymi zjazdami do Trzebnicy.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy wykonawca planuje też na odcinku istniejącej obwodnicy Trzebnicy przełożyć ruch z obecnie użytkowanej drogi krajowej nr 5 na fragment nowej jezdni powstającej w ramach drogi ekspresowej S5.

Lp.

Opis odcinka drogi

Lokalizacja

Nr TOR

Utrudnienie

Termin wprowadzenia TOR

Termin ważności TOR

Termin obowiązywania TOR

1

DP 1345D

S5- droga powiatowa 1345D

1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

13.02.2015

16.01.2016

paź-17

2

DP 1343D

S5- droga powiatowa 1343D

1

Uwaga wyjazd z budowy, A-12a

13.02.2015

16.01.2016

paź-17

3

DP 1365D

S5- droga powiatowa 1365D

1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

13.02.2015

16.01.2016

paź-17

4

DP 1369D

S5- droga powiatowa 1369D

1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

13.02.2015

16.01.2016

paź-17

5

DP 1370D

S5- droga powiatowa 1370D

1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

13.02.2015

16.01.2016

paź-17

6

ul. Polanowicka Wrocław

Wyjazd z budowy

1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12c

19-02-2015

09-02-2016

paź-17

7

DK5

DK5 - węzeł Kryniczno

1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

19-02-2015

19-02-2016

paź-17

8

DP 1343D

S5- droga powiatowa 1343D

 

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

24.04.2015

09.04.2016

paź-17

9

DP1345D

DP 1345D wyjazd z budowy

9

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

05-05-2015

27-04-2016

paź-17

10

DP 1370D

pomiędzy Krzyżanowicami a Psarami

10

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12c, B-33, B-16, A-12a, F-6, B-16

18-05-2015

06-05-2016

paź-17

11

DK5

DK5 rejon WS33 i WS32

8

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

21-05-2015

04-05-2016

paź-17

12

DK5/DW340

skrzyżowanie DK5/DW340

5

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

21-05-2015

20-04-2016

paź-17

13

DK5

DK5 rejon WS30

4

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

21-05-2015

10-04-2016

paź-17

14

DP 1343D

DP1343D rejon WS32

3

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

21-05-2015

31-03-2016

paź-17

15

DK5

wyjazd z budowy pomiędzy km 140+700 a WS32

4

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

20.04.2015

09.04.2016

paź-17

16

DP 1345D

obejście WD29

3

B-33, B-25

12.06.2015

31.03.2016

paź-17

17

DP 1343D

wyjazd z budowy+połówkowe zamknięcie pod obiektem WS32

3

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

12.06.2015

31.03.2016

paź-17

18

DP 1343D

wyjazd z budowy

6

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

16.06.2015

27.04.2016

paź-17

19

DK5

węzeł Trzebnica zabezpieczenie robót ziemnych

11

B-32

10.06.2015

01.06.2016

paź-17

20

DP 1345D

DP 1345D rejon WD-29

3

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

15-06-2015

31.03.2016

paź-17

21

Węzeł Kryniczno

DK5 od km 348+500 do 349+100

2

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

29.06.2015

26.03.2016

paź-17

22

DP 1368D

DP 1368D rejon WS-39

14

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

30.06.2015

22.06.2016

cze-16

23

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

7

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

30.06.2015

18.06.2016

paź-17

24

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

7

Uwaga wyjazd z budowy, A-12c

21.07.2015

18.06.2016

paź-17

25

Węzeł Kryniczno

DK5 od km 348+500 do 349+100

2

Uwaga wyjazd z budowy, B-25, B-33, T-18

28.07.2015

26.03.2016

paź-17

26

DP 1367P

wyjazd z budowy+połówkowe zamknięcie pod obiektem WS36

3

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12c

20.08.2015

31.03.2016

paź-17

27

DK5

DK5 od km 337+700 do 339+400

13

B-25, T-18

28.08.2015

01.06.2016

maj-15

28

DK5/DW340

zamknięcie łącznicy Z d=DW340 do DK5 z Wrocławia

12

F-9, B-33, B-25

11.09.2015

18.08.2016

paź-17

29

DP 1367P

DP 1367P rejon MS-36

3

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12c

15.10.2015

31.03.2016

paź-17

30

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

7

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

19.10.2015

18.06.2016

paź-17

31

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna / ul. Polanowicka

20

A-14

19.10.2015

18.06.2016

paź-17

32

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

7

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25

30.10.2015

29.10.2015

paź-17

33

DK5

DK5 km 341+300

21

Uwaga wyjazd z budowy, B-33

10.02.2016

07.01.2017

paź-17

34

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

7

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12c

27.04.2016

29.10.2015

paź-17

35

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

25.1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

05.05.2016

29.04.2017

paź-17

36

Wisznia Mała

Wisznia Mała; ul. Nad potokiem

23

A-14

17.05.2016

18.06.2016

paź-17

37

DK5

wyjazd z budowy w km 338+140

26

Uwaga wyjazd z bud0wy

08.06.2016

04.04.2017

paź-17

38

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

25.1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

01.07.2016

29.04.2017

paź-17

39

DK5

Obwodnica Trzebnicy

37

Zwężenie jezdni w celu wykonania włączenia łącznicy T7 

28.03.2017

17.03.2018

gru-17

40

ul. Żmigrodzka Wrocław

ul. Żmigrodzka Wrocław

27 

Przykrawędziowe zwężenie jezdni

14.07.2016

14.07.2016

gru-17

41

DP1365

DP1365 rejon WD-35

31

Objazd przy obiekcie WD-35 do drogi krajowej DK5 przeprowadzono przez MOP Wisznia Mała Wschód

29.11.2016

29.11.2016

gru-17

42

DK5

DK5 rejon WS-34

-

Zwężenie pasa ruchu

05.05.2017

04.04.2018

gru-17