Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność luty 2017

Zadanie 2 -

17 - 24.10.2017r.- Wykonawca wykonywał następujące prace na obiektach:

WD-17 - zabetonowano II etap ścianki zaplecznej w osi podpory P5

WD-20 – zabetonowano kapy chodnikowe na długości skrzydełek P1 i P5

WD-24 – zabetonowano kapy chodnikowe na długości skrzydełek P1 i P5 i w strefach przy dylatacyjnych

04 - 10.02.2017r. - Wykonawca prowadził roboty w zakresie kopania rowów przydrożnych, profilowanie terenów płaskich, ustawianie barier linowych w pasie dzielącym. 

Zadanie 3

1. Wprowadzono ograniczenie skrajni drogowej na łącznicy dojazdowej do Ronda Obrońców Grodna z AOW (16.02.2017)

2. Zmiana organizacji ruchu na węźle Trzebnica - droga DP1343 poprowadzona objazdem ze względu na rozbiórkę istniejącego obiektu w miejscu WS-31 (15.02.2017)