Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

aktualność styczeń 2017

ZADANIE 2

W dniu 23.01.2017r. Wykonawca prowadził roboty związane z wykopem rowów przydrożnych w km 125 oraz profilowanie terenów płaskich w km 125

W dniach  20 - 21.01.2017  Wykonawca zakończył montaż belek prefabrykowanych typu T na obiekcie WS-22.