Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność Grudzień 2016

Zadane 2 w tygodniu nr 49 wykonywano:

- roboty brukarskie, humusowanie skarp, roboty wykończeniowe na najeździe na obiekt WD-20 ( ciąg drogi powiatowej nr 1330 D )

- humusowanie pasa dzielącego TZ w km 128+500 - 129+600.

Zadanie 3, tydzień 52

W bieżącym tygodniu wprowadzono tymczasową organizację ruchu na Węźle Trzebnica polegającą na skierowaniu ruchu pojazdów z drogi DK5 na wykonaną jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą lewą oraz łącznicę T6. Obecnie Wykonawca przystąpi do wyburzenia istniejących i wykonania nowych obiektów WS31 i WS32 oraz do przebudowy istniejącego odcinka DK5.