Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

listopad aktualności

Zadanie 2 - w tygodniu 47 planowane są następujące zakresy robót:

- odc.próbny warstwy ścieralnej z SMA 11 o grubości 4 cm w km 129+900 - 130+200

- humusowanie skarp nasypów i wykopów na węźle Prusice

- układanie warstwy wiążącej  z AC WMS 16W o grubości 8 cm na łącznicach na węźle Prusice

- roboty brukarskie na obiektach WD-20,WD-21.