Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności sierpień

ZADANIE 2 - od 13.08.2016r. do 19.08.2016r. ( tydzień 33 ), wykonywano : układanie warstwy wiążącej z betonu  AC WMS 16W w km 137+000 - 137+500 str. L+P, humusowanie skarp nasypów i wykopów wraz z obsianiem mieszanką traw w km 136+600 - 137+000 str, L+P.

ZADANIE 2 - od 20.08.2016r. do 26.08.2016r. ( tydzień 34 ), wykonywane :układanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm w km 131+300 - 132+000 str.L+P, zbrojenie ław fundamentowych pod budynek warsztatowy na OUD ( obwód utrzymania drogi ).