Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność lipiec

zadanie 2 - od 2016.07.25 - 2016.07.30 - wykonywane są zakresy robót: dolna warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości 20 cm w km 137+000 - 137+500 str. L+ P, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 16P/W  w km 126+100 - 126+950 str.L.

zadanie 2 - od 2016.07.18 - 2016.07.23 -  prowadzone są prace przy ukladaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm w km 128+600 - 129+500 str.L+P oraz warstwy podbudowy z AC WMS 16P/W  w km 126+150 - 126+950 str. P, 127+900 - 128+500 str.L.

zadanie 2 - od 2016.07.12 do 2016.07.13 - Na wiadukcie WD-16 wykonano montaż strunobetonowych belek typu „T”. 

zadanie 2 - 2016.07.08 -  Roboty mostowe prowadzone są na 8 obiektach m.in.: montaż rusztowań, zbrojenie i betonowanie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju nośnego, wykonywanie ścian z gruntu zbrojonego, zbrojenie i betonowanie słupów podpór pośrednich, betonowanie płyty zespalającej i wykonywanie zasypek, Roboty drogowe prowadzone są w zakresie: budowy nasypu  w km 129+800 – 130+300, 132+400 – 132+700,układanie warstwy mrozoochronnej/górnej warstwy nasypu w km 128+600 – 129+800, 137+000 – 137+500, układanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm w km 126+000 – 127+100,127+600 – 128+300, 134+200- 135+000,135+600 – 136+800, układanie  warstwy podbudowy bitumicznej z AC WMS 16 P/W o gr.11 cm w km 134+400 – 135+000.