Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

A_12-2015

Zadanie 1 -  Wykonywano roboty na dwóch przepustach – siłami podwykonawców: na przepuście 21TE wykonywano zbrojenie płyty zespalającej i płyt przejściowych, na przepuście 22T - izolowano płytę zespalającą.

Zadanie 1 -  Z robót branżowych – wykonywano kanalizację deszczową na odcinku KD11 (w km 114+600).

W związku ze zgłoszoną przez wykonawcę świąteczną przerwą 23.12.2015 r. – 02.01.2016 r. w prowadzeniu robót dokonano przeglądu stanu wyjazdu z budowy na DK5 oraz wszystkich baypassów przy obiektach WD17,20,21,22, DP 1350D - WD16 oraz ustawiono zapory uniemożliwiające wjazd na budowę poprzez drogi serwisowe lub technologiczne przez osoby nieupoważnione - Zadanie 2

Usunięto wszystkie kolizje utrudniające wykonanie podpór mostów i wiaduktów na Zadaniu 1.

Na wiadukcie WD-2, po częściowym usunięciu kolizji z urządzeniami infrastruktury kolejowej, rozpoczęto prace na podporze nr4, usytuowanej blisko torów  kolejowych. Wykonano fundament tej podpory.

Na obiekcie WS-12, gdzie prawie w całości wykonano przyczółek P4 i obie podpory pośrednie  P3 i P2 (słupy wraz z oczepami) nadal nie rozpoczęto prac na przyczółku P1  – z uwagi nie usuniętą kolizję z urządzeniami infrastruktury kolejowej.